Als totaal-leverancier voeren wij uiteenlopende werkzaamheden uit aan o.a.; buitenbaden, (subtropische) binnenbaden, hot whirl Pools, revalidatiebaden, sauna's en exclusieve privé baden. Nieuwbouw of renovatie samen, met u als klant, streven we naar een optimaal resultaat.

In de ontwerpfase worden alle eisen en wensen uitvoerig besproken en getoetst aan wettelijke kaders. Tijdens deze fase kan gekozen worden voor totale uitbesteding (z.g. turn key) of kunnen specialistische onderdelen worden verzorgd zoals waterzuivering, meet- en regeltechniek, klimaatbeheersing of attracties.

In de uitvoeringsfase, tot en met de oplevering, blijven contacten, met u als klant, (en eventuele andere partijen) zeer frequent. Dit staat, samen met onze deskundige monteurs, borg voor een goed eindresultaat.

Polypla B.V.
Karreweg Noord 57
Postbus 7816
5995 ZG Kessel (L)
Tel. (077) 4622020
Fax (077) 4621220
info@polypla.nl

Na oplevering eindigt ons werk niet. Wij bieden u de mogelijkheid om een passende keuze te maken uit servicecontracten om uw installaties of producten in goede staat te houden. Hierbij is tevens de mogelijkheid een volledig contract af te sluiten waarbij alle onderhoudswerkzaamheden (incl. technisch beheer) door ons worden uitgevoerd.

Buiten nieuwbouw of renovatie wordt ons bedrijf veel geconsulteerd voor specifieke zaken. Door kennis en ervaring kunnen wij (veelal langlopende) problemen snel analyseren en een passende oplossingen bieden.